Giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng Phân nước số 1 (kích rễ) với bể cá, bể thủy sinh

PHÂN NƯỚC SỐ 1  ( KÍCH RỄ )

Giới thiệu:

Khi bể mới trồng thủy sinh thì việc đẩy nhanh tốc độ  phát triển bộ rễ được ưu tiên hàng đầu đối với cây trồng thủy sinh. Cây cối đã phát triển được bộ rễ là chúng ta sẽ rất nhanh có những bể thủy sinh đẹp.  Chế phẩm phát huy tốc độ hình thành rễ đồng thời bổ sung hệ vi sinh giúp nhanh cân bằng và ổn định chất dinh dưỡng trong nước

Thành phần:
Nts: 3%, P2O5: 14%, K2O: 2% và các phụ gia đặc biệt.

Công dụng:
Giúp cây bắn rễ cực nhanh, tăng hệ rễ tơ, rễ phụ
Chống nghẹt rễ, thối rễ, vàng lá… .
Giúp rễ khỏe, nảy chồi mạnh, tăng thời gian phát triển của bể thủy sinh
Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng đa, trung và vi lượng cần thiết.


Hướng dẫn sử dụng:


châm 10 ml / 100l vào nước sau mỗi lần thay nước.

lưu ý lắc đều trước khi sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *